Programa a calzón quitao entrevista a la Dra Adriana Ramos.